TERMS & CONDITIONS

Homepage Luxelle / TERMS & CONDITIONS

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Producten webshop
Artikel 3: Prijzen
Artikel 4: Online aankoop
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Garantie
Artikel 8: Klantendienst
Artikel 9: Privacy
Artikel 10: Aantasting Geldigheid, niet-verzaking
Artikel 11: Wijziging voorwaarden
Artikel 12: Bewijs
Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen
Artikel 14: Copyright

Artikel 1: Algemene bepalingen

Luxelle biedt de mogelijkheid om een selectie van artikelen online aan te kopen via www.luxelle.be Deze e-commerce website is eigendom van Luxelle en elke verwijzing binnen deze algemene voorwaarden naar “Luxelle , “wij”, “ons”, of naar “de webshop” dient te worden gelezen als Luxelle.

Ondernemingsgegevens Luxelle
Luxelle
Gellenberg 2
3210 Lubbeek
Tel: +32 (0)16 41 48 75
Email luxelle.lifestyle@gmail.com
BE 0675.617.569

De algemene voorwaarden – hierna “voorwaarden of algemene voorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van de website en aankopen die werden gedaan via de webshop Luxelle. Bij het plaatsen van een bestelling via Luxelle moeten deze voorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. Elke bezoeker van de webshop en elke persoon die een aankoop plaatst op de webshop wordt hierna vernoemd als “Klant”.

Definities:

1.Bedenktijd: De periode waarin de Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht;

2.Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Klant om af te zien van zijn aankoop binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.

Artikel 2: Producten webshop

Luxelle heeft een beperkte catalogus. In de fysieke winkel van Luxelle kan ons volledig aanbod gevonden worden. Hoewel we streven naar een zo compleet en duidelijk mogelijke omschrijving van de artikelen in onze webshop, en we hier enorm zorgvuldig mee omspringen, kan de productinformatie onvolledig zijn of fouten bevatten.

Het staat Luxelle vrij om deze fouten te corrigeren, zelfs na aankoop. Het staat de Klant vrij om wegens een onvolledige of incorrecte productomschrijving of foto af te zien van een aankoop.

Indien de Klant vragen heeft wat betreft beschikbaarheid, maten of kleuren van een artikel, kan deze steeds contact opnemen met onze klantendienst. Luxelle is bereikbaar op 016/41 48 75 of via mail.

Ons online aanbod is geldig totdat de voorraad strekt en kan steeds worden aangepast door Luxelle. Luxelle is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van een artikel.

Artikel 3: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplichte taksen of belastingen die worden gedragen door de Klant. Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten die worden aangerekend, worden steeds vermeld voor het afsluiten van de aankoop.

Artikel 4: Online aankoop

Luxelle maakt gebruik van overschrijving. Na het ontvangen van de betaling op rekeningnummer IBAN BE14 3630 6695 3783 zullen de goederen verzonden worden.

Leveringskosten

Levering binnen België is steeds gratis. Bij een levering buiten België zal steeds een leveringskost van €10,00 worden aangerekend onder een bestelbedrag van €500,00.

Luxelle behoudt het recht om een bestelling te weigeren om welke reden dan ook.

Hierbij zal Luxelle reeds ontvangen bestellingen volledig terugbetalen. Van zodra Luxelle een bestelling aanvaardt, wordt deze zo spoedig mogelijk opgestuurd naar het aangegeven afleveradres van de Klant tenzij anders overeengekomen. Klanten dienen te rekenen op een levertermijn van 2-5 werkdagen binnen België.

De Klant dient zijn bestelling bij ontvangst te controleren op eventuele schade en dit onmiddellijk te communiceren (met foto) met Luxelle op luxelle.lifestyle@gmail.com

Retourzendingen zijn op rekening van de klant.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, het exclusieve eigendom van Luxelle.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die online bestellingen plaatsen bij Luxelle. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de Klant het bestelde artikel in zijn bezit krijgt, zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De bestelling kan dan zonder boete of opgave van reden teruggestuurd of teruggebracht worden naar de winkel – Luxelle Gellenberg 2, 3210 Lubbeek, Belgie

Gelieve bij terugzending een email te sturen naar luxelle.lifestyle@gmail.com met vermelding van: – jouw naam – adres – ordernummer – aankoopdatum

Producten kunnen naar de winkel worden gebracht of per aangetekende zending geretourneerd te worden binnen de 14 kalenderdagen naar: Luxelle Gellenberg 2 , 3210 Lubbeek

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Luxelle alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen (met uitzondering van de leveringskosten en retourkosten) aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat luxelle alle geretourneerde goederen heeft teruggekregen.

Luxelle betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel via overschrijving. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht.

Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • goederen die gedragen of gewassen zijn of hiervan tekenen vertonen;
  • goederen waar de zichtbare labels of verzegelingen verbroken zijn
  • goederen die beschadigd zijn;
  • goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken;
  • schoenen met beschadigde zolen.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Luxelle Klantendienst luxelle.lifestyle@gmail.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Luxelle of naar de winkel te brengen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Luxelle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Klantendienst

De Klantendienst van Luxelle is bereikbaar via e-mail op luxelle.lifestyle@gmail.com . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

Luxelle verbindt zich ertoe zich te houden aan de privacywetgeving. Dit wordt in detail besproken in onze privacy policy, die deel uitmaakt van onze algemene voorwaarden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid, nietverzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Luxelle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Het zou kunnen dat deze voorwaarden worden aangepast met als doel te voldoen aan dan huidige wetgeving en het algemeen beleid van Luxelle. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal steeds te vinden zijn op deze pagina op www.luxelle.be

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gerechtelijke geschillen is de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 14: Copyright

Luxelle De teksten, foto’s en logo’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. 016 41 48 75 Gellenberg 2, 3210 Lubbeek , Belgium

Back to Top
Shopping Cart
Close

No products in the cart.

%d bloggers liken dit: